molnar travel team

Putnička agencija
MOLNAR TRAVEL d.o.o.

Ivana Gundulića 12
43000 Bjelovar

Telefon: +385 43 252 038
+385 43 252 863
Fax: +385 43 252 864
E-mail: [email protected]

Ponedjeljak–Petak:
Subota:
9–17 sati
9–12 sati

O nama

MOLNAR travel je obiteljska tvrtka osnovana 1992. godine pod nazivom Kompas d.o.o. s ciljem obavljanja prijevoza putnika u zemlji i inozemstvu. Uspješnim radom u prijevozu uvidjeli smo potrebu za otvaranjem vlastite putničke agencije koja je osnovana 1996. godine, a nalazi se u samom središtu grada Bjelovara. Zbog bolje prepoznatljivosti naziv tvtke Kompas d.o.o. 2008. godine promijenili smo u naziv Molnar travel d.o.o. Danas s ponosom možemo istaknuti vlastiti vozni park koji se sastoji od kvalitetnih turističkih autobusa marke Setra i Mercedes.

Što Vam nudimo

 • Ljetovanja
 • Zimovanja
 • Wellness
 • Europska putovanja
 • Daleka putovanja
 • Krstarenja
 • Učenička putovanja
 • Prodaja aviokarata
 • Najam automobila
 • Najam mini buseva
 • Najam autobusa

Tko su naše stranke?

 • Strani turisti iz cijelog svijeta
 • Putničke agencije iz cijele Hrvatske
 • Udruge
 • Ministarstva
 • Sportski klubovi
 • Osnovne i srednje škole
 • Sindikati

Koje su naše prednosti?

 • Za naše korisnike stojimo na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana godišnje
 • Prihvatljive cijene
 • Kvalitetni, udobni i ekološki prihvatljivi autobusi
 • Ljubazni i iskusni vozači
 • Vlastiti vozni park

Naše vrijednosti i načela

 • Kvaliteta, učinkovitost, fleksibilnost, kreativnost, sigurnost i iskustvo
 • Zadovoljni putnici, partneri i djelatnici

U našoj agenciji očekuju Vas ljubazni turistički djelatnici s dugogodišnjem iskustvom koji će Vam sa zadovoljstvom pomoći u organizaciji i realizaciji Vaših putovanja.
Uzmite si malo vremena i uronite u šareni svijet putovanja!
Gledajte i divite se, otkrijte i okusite, toliko puno razloga postoji za putovanje!

Opći uvjeti putovanja

                                                                                                                                                            

 1. PRIJAVA ZA PUTOVANJE

Putnik se za putovanje koje organizira putnička agencija «Molnar Travel d.o.o.» (u daljnjem tekstu Agencija) može prijaviti u svim poslovnicama Agencije i drugim ovlaštenim agencijama koje prodaju programe putničke agencije «Molnar Travel d.o.o..». Prilikom prijave putnik (učenik/roditelj,skrbnik) i Agencija sklapaju Ugovor o putovanju, koji sadrži sve podatke o putovanju ili se poziva na program putovanja gdje su navedeni svi potrebni podaci. Putnik (u slučaju maturalnog putovanja – roditelj ,skrbnik) potpisuje ugovor s naznakom da je upoznat s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaća. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva program putovanja. U slučaju da putnik u prijavi ne navede pravilne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale zbog pogrešnih podataka. Ukoliko putnik ne zahtjeva pismeno zaključenje ugovora, isti se smatra zaključenim i punovažnim, a ponuda prihvaćena od strane putnika s trenutkom prve uplate odnosno uplate akontacije putovanja. Putnik je suglasan da Agencija može poduzimati sve radnje vezane uz obradu  i razmjenu njegovih osobnih podataka navedenih u Ugovoru o putovanju, a što obuhvaća pravo na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu provođenja ugovorenog putovanja kao i proslijeđivanje istih svim pravnim i fizičkim osobama koje sudjeluju u provođenju ugovorenog putovanja.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA

U cijenu aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) su u pravilu uključene usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge te troškovi organizacije putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena aranžmana uključuje i zrakoplovnu pristojbu u inozemstvu, troškove stručnog pratitelja/vodiča i lokalnog vođenja kao i ostale usluge navedene u programu.

3. POSEBNE USLUGE

Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, dodatni obroci, izleti) te ih stoga putnik posebno plaća. Posebne usluge putnik je dužan zatražiti prilikom prijave i doplaćuje ih na cijenu aranžmana. Ukoliko putnik zatreba posebne usluge za vrijeme trajanja putovanja, iste plaća kod vodiča ili predstavnika Agencije na licu mjesta i to u valuti zemlje u kojoj se nalaze.

4. REZERVACIJE i PLAĆANJE

Prilikom prijave putnik uplaćuje akontaciju u visini 30% cijene aranžmana kao potvrdu rezervacije (ukoliko u programu/ugovoru ili u dogovoru s putnikom nije navedeno  drugačije). Ostatak se uplaćuje najkasnije 30 dana prije početka putovanja. Pravo na 5% popusta ostvaruje se samo ukoliko je takva mogućnost izrijekom navedena na programu. U slučaju da putnik ne plati preostali dio vrijednosti aranžmana u predviđenom roku, podrazumijeva se da je aranžman otkazan. Agencija postupa po odlukama o otkazivanju aranžmana iz 9. točke Općih uvjeta. Prilikom virmanske uplate na žiro račun Agencije, putnik je dužan u rubriku; poziv na broj odobrenja, upisati šifru putnika navedenu u programu/ugovoru. Prilikom polaska na putovanje, putnik je dužan predstavniku odnosno turističkom pratitelju predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original vouchera, potvrdu o uplati, kopiju virmana).

5. CIJENE

Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima Agencije, bazirane su na osnovi ugovora s partnerima Agencije i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge, koje će se koristiti u inozemstvu, plaća na licu mjesta. U tom slučaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi izravno izvršiocu usluge na licu mjesta u inozemstvu. Agencija može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno. Agencija može zahtijevati  povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja Ugovora o putovanju došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera. Cijena putovanja temeljena je na određenom najmanjem broju putnika potrebnom za ostvarenje putovanja po navedenoj cijeni. U slučaju manjeg broja putnika od kalkulativnog, grupi se obračunava nadoplata za prazna mjesta u autobusu do kalkulativnog broja.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima Agencije opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor i druge usluge, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima Agencije važećim za navedeno putovanje koja je dana bilo od strane djelatnika Agencije ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu  sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu/cjeniku. Smještaj nije moguć prije 16.00 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10.00 sati, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za dolaske u objekte iza 20.00 sati potrebno je prethodno obavijestiti Agenciju najmanje jedan dan prije odlaska na put. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i najveći mogući broj gostiju u apartmanu tj. u apartman  se ne može smjestiti više gostiju. Vlasnik apartmana ima pravo na licu mjesta odbiti smještaj gostiju ako je broj osoba veći od najavljenih od strane Agencije.

7. PUTNI DOKUMENTI

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu, dužan navesti potrebne podatke i donijeti dokumente za izdavanje vize za zemlju u koju putuje. Organizator putovanja ne jamči ishođenje vize. U slučaju da Agencija posreduje u postupku za pridobivanje vize, troškove pri nabavi vize ne vraćaju se putniku. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, Agencija smatra da je putnik otkazao putovanje.

8. PUTNO  OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici  Agencije dužni su putniku ponuditi "paket putnog osiguranja" koji  se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te  osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranje od otkaza putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je bio ponuđen  paket putnih osiguranja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna  obveza i za putnika i za organizatora.

9. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Putnik ima pravo otkazati putovanje pismeno. U tom slučaju Agencija zadržava uplaćeni iznos u visini (minimalno akontacija odnosno puna cijena zrakoplove karte) koja ovisi o datumu pismenog otkazivanja putovanja prema uvjetima navedenim u tablici (ukoliko u programu nije navedeno drugačije): Ovi otkazni  uvjeti se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Agencija zadržava akontaciju ukoliko putnik-nosilac ugovora otkaže putovanje ili nađe novog korisnika iste rezervacije kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza, otkaže putovanje.

 

Po uplati aranžmana – 90   dana prije puta

akontacija

89 - 70 dana prije puta

30 % cijene aranžmana

69 - 50 dana prije puta

40 % cijene aranžmana

49 – 30 dana prije puta

60 % cijene aranžmana

29 – 15 dana prije puta

80 % cijene aranžmana

14 – 0 dana prije puta

100 % cijene aranžmana

 Nakon polaska na put

100 % cijene aranžmana

Ako se putnik ne pojavi na polasku ili otkaže aranžman za vrijeme njegova trajanja Agencija će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

10.  OSIGURANJE OD OTKAZA

Putnik prilikom prijave za putovanje može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja jest dobrovoljno dodatno osiguranje koje pokriva troškove otkaza od putovanja zbog opravdanog razloga, a prema uvjetima osiguratelja. Ako putnik zbog opravdanog razloga otkaže putovanje osiguratelj će na temelju dostavljene potrebite dokumentacije vratiti putniku 100% iznosa koji je zadržala Agencija. Zaključenje osiguranja od otkaza putovanja obavlja se isključivo kod potpisivanja ugovora i uplate prve rate odnosno uplate  akontacije.

11.  CARINSKI I DEVIZNI PROPISI

Putnik je dužan poštovati carinske i devizne propise Republike Hrvatske kao i propise države u koju putuje. Ako zbog nepoštovanja tih propisa ne može nastaviti putovanje, snosi sve posljedice i troškove nastale u vezi s prethodno navedenim.

12. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA AGENCIJE

Agencija pridržava pravo da, na temelju važećih zakonskih propisa, otkaže putovanje najkasnije pet (5) dana prije polaska, ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Ako u programu nije drugačije određeno, najmanji broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu je: za putovanje autobusom – najmanje 40 putnika, za putovanje redovnim zrakoplovnim linijama u Europi – najmanje 20 putnika, za putovanje međukontinentalnim zrakoplovnim linijama – najmanje 15 putnika, za putovanje posebnim letjelicama, vlakovima ili brodovima – najmanje 80% njihove maksimalne popunjenosti. Agencija pridržava pravo potpunog ili djelomičnog raskida ugovora ako za vrijeme odvijanja programa ili prije početka odvijanja programa nastupe posebne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, očekivati ili izbjeći, a ujedno da predstavljaju utemeljen razlog zbog kojeg Agencija ne bi sklopila ugovor da je za takve okolnosti znala pri sklapanju ugovora. Agencija pridržava pravo promjene dana, vremena i mjesta polaska na put zbog promjene zrakoplovnog i brodskog voznog reda ili »više sile«, kao i pravo promjene smjera putovanja, ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (novi vozni red, nesiguran položaj u državi gdje je program organiziran, prirodne nepogode i drugi nepredviđeni uzroci na koje Agencija ne može utjecati), bez posebne odštete. Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog utjecaja bilo koje »više sile« za vrijeme odvijanja programa. U tim primjerima može putnicima osigurati usluge u izmijenjenom obliku, ovisno o postojećim okolnostima. U slučaju da Agencija odjavi putovanje, putnik ima pravo povrata cjelokupnog iznosa aranžmana, isključujući povrat troškova vize, cjepljenja i osiguranja, koji su bili programom zahtijevani te na čiji povrat troškova nema pravo. O bilo kakvoj naknadnoj promjeni programa Agencija će putnike odmah obavijestiti. Agencija ne odgovara za kašnjenja zrakoplova, brodova, vlakova ili autobusa kao ni za neplanirane promjene programa koje nastaju kao posljedica takvih kašnjenja. U slučaju da stanje na određenoj lokaciji Agenciji  ne dopušta smještaj putnika u predviđenom objektu, Agencija može smjestiti putnike na istoj lokaciji u drugi objekt najmanje iste kategorije.

13. REKLAMACIJE

Svaki putnik - nositelj ugovora, ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge te je dužan priložiti pismenu reklamaciju u Agenciju najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik priloži pismenu reklamaciju nakon isteka ovog roka Agencija je ne uzima na razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da svakako uputi svoj prigovor davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) i to u pismenom obliku te uz potvrdu davatelja usluga da je zaprimio reklamaciju. Svaki putnik-nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno: organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe. Bez pismene reklamacije Agencija ne razmatra zahtjeve za sniženjem cijene ili isplate odštete. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neizvođenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga. Organizator putovanja je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 8 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja za još 8 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe o čemu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnosioca žalbe. Organizator će rješavati samo one pritužbe za koje se utvrdi da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju spora, nadležan je sud u Bjelovaru.  Policu za osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija je osigurala kod BASLER OSIGURANJA ZAGREB d.d.br.police: 45-7002406623. Policu osiguranja od javne odgovornosti, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija je osigurala kod BASLER OSIGURANJA ZAGREB d.d. broj police 11-7002406622.

14. ZDRAVSTVENI PROPISI

U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja  obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku  odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i imati kod sebe potvrde i dokumente o tome. Preporučamo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

15. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prijevoznik je besplatna. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama. Djeca do 2. godine nemaju  pravo na  besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje na prijevoznika ili hotel. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna  isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji važe u međunarodnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne  kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. Preporučamo uplatu police osiguranja  prtljage.

16.  GUBITAK DOKUMENATA

Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili su mu ukradeni, dužan je osigurati nove na  vlastiti trošak.

17. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara sam za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost. U takvom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. U većini destinacija hotelijeri inzistiraju na depozitu. Visinu depozita utvrđuje hotelijer. Depozit prikuplja razrednik i polaže ga na recepciji hotela. Depozit se vraća u cijelosti ukoliko nije bilo štete.

18.  INFORMACIJE

Informacije koje putnik dobije na prijavnom mjestu  ne obavezuje organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti  navedene u  samom programu putovanja.

19. UPOZORENJE

Navedeni  uvjeti i upute za putovanje isključuju  sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Opći uvjeti i upute o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa sa Agencijom odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji putničke agencije «Molnar Travel d.o.o.»

20. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI  ILI STEČAJA ORGANIZATORA  PUTOVANJA

U skladu sa Zakonom, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja  organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja BASLER OSIGURANJE ZAGREB d.d., na broj telefona: 016620490, br. police 1500-11-7002406622 , te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

21. U  SLUČAJU  SPORA

U slučaju spora nadležan  je sud u Bjelovaru.                                                                                                                                                                                                                U Bjelovaru, 02. siječanj 2014.                                            

Ovlašteno prodajno mjesto za:

Atlas Bravo putovanja Calypso Zagreb Mondo Travel Kompas.hr Sunčani odmor